Thor Krefting Nissen stiller ut sine malerier og politiske collager i Albin Art.

13. oktober til 18. oktober