Olaf Sagen

«Ein Vogel aus Berlin»

Olaf Sagen er en ung spennende kunstner som vi er glade for skal åpne vårt nye utstillingslokale under kafeen i det gule huset.

Olaf Sagen med bakgrunn fra Tyskland og Norge utfolder seg gjennom tegning, maling og spraymaling.

Med sterke farger og kontraster i sammenheng med systematisk rot av virkelighet vil han vise frem karakteristiske og abstrakte perspektiver fra mørket til humor.

9. januar til 20. januar