MIRELLA BUSSOLI 4.DESEMBER – 15 DESEMBER
Mirella er født i Oslo, av norsk mor og italiensk far.
Hun har studert ved Oslo Kunstskole, Oslo Tegne og Maleskole og Einar Granum Kunstfagskole.
Mirella har hatt praksis ved Bottega dell`Arte i Siena med studier i Middelalderens maleteknikker, især for fremstilling av Madonna-portretter, som har vært en hovedinteresse og årelang fordypelse.
I senere år har hun i tillegg beveget seg mot friere motiver og teknikker med ulike tiders blikk og bevegelse som siktepunkt.
Dette er hennes tredje utstilling i Albin Upp.
Hun har også stillt ut i Hønse Lovisas hus og Galleri Pan.