LIV SOLBERG ANDERSEN 7.JANUAR – 19. JANUAR
Separatutstilling synlig / usynlig

Telemarkskunstneren Liv Solberg Andersen har vokst opp i Bø, bor og arbeider på Rjukan hvor hun til daglig driver Galleri L – atelier og galleri. Solberg Andersen har en Master Tradisjonskunst og en Bachelor Visuelle Kunstfag og Design fra Høgskolen i Sørøst-Norge. Etterutdanning fra Slade School of Fine Art, London. Hun arbeider med ulike teknikker, men først og fremst maleri. Natur, klimaspørsmålet og mor/datter – forhold er tema hun er opptatt av. Medlem av NBK og BIT – Norske billedkunstnere / Billedkunstnerne i Telemark.
Nettside: www.livsolberg.no

Aktuelt prosjekt:
Klima / industri er tema og prosjekt Solberg Andersen har arbeidet med over tid. Det tar visuelt utgangspunkt i fabrikker, natur og mennesker. Fabrikkene symboliserer på den ene siden storhetstid + arbeidsplasser, på den andre siden kan de ha gjort skade på miljøet. Hun er interessert i kontrasten mellom estetisk vektlegging av farger / penselstrøk mot fabrikkenes røffe, noen ganger «stygge» fremtoning. Hva skjer med steder og mennesker når hjørnestensbedrifter blir nedlagt? En referanse er Frode Gryttens tekster som har rot i industribyen Odda. Herfra går det en streng til henne selv og Rjukan som «strandet på sin næring». Fra 2012 har Solberg Andersen malt bilder med titler som er utdrag fra Gryttens «Rom ved havet, rom i byen» og «Bikubesong» (i forståelse med forfatteren). Dette kom som en tilfeldighet ut fra samtidig lesning av tekstene og en opplevelse av at ordene hjalp henne å «forstå» hva hun malte. Titlene i denne utstillingen kan for eksempel være assosiasjoner til vær-fenomener, eller til en ung klimaaktivists engasjement.

Førende elementer for arbeidet:
Solberg Andersen søker kroppslig erfaringskunnskap i maleprosesser, og vil samtidig at maleriet skal overraske henne fordi det tar sin egen retning. Hun stiller spørsmål som; Hvordan konstruere mening i maleri? Hva er det å se?SolbergAndersen er fascinert av tema som det synlige / usynlige, og sammenhenger og forbindelsespunkter i maleri, musikk og litteratur.

Kunstnerisk kontekst:
Måten Solberg Andersen jobber på har for henne sammenheng med begrepet fenomenologi. Å arbeide med det som viser seg; en tilnærming til maleriet ved vekselvis eller nesten samtidig å se, tolke, handle. Målet er å komme frem til erkjennelser og kunnskap knyttet til egen bevegende, handlende kropp. Bildetittelen følger av det hun ser og opplever ved det ferdige bildet. Men om en betrakter ikke finner mening i titlene, vil hun at han / hun skal se bort fra dem, for de ble til først og fremst som en mulig forståelse for henne. Begrepet fenomenologi føyer seg inn i en kontekst i kunst- og filosofihistorien, der for eksempel filosofen Maurice Merleau-Ponty i essayet «Cézannes tvil» diskuterer maleren Paul Cézannes bilder og prosess. Solberg Andersen kjenner seg igjen i tvilen, og ser samtidig det hun lager av spor og merker på bildeflaten som et behov for bekreftelse på at «jeg eksisterer».