LINDA TVETER 23.8 – 29.8

I utstillingen «Når vi drømmer oss bort» viser Tveter malerier i akryl på lerret og mixed media