INGVILD WASSUM 15. FEBRUAR – 20. FEBRUAR
Maleri
Wassum maler bilder ut i fra sin fantasi. Opplevelser som er hverdagslige og opplevelser som hun har som troende. Wassum bruker ikke religiøse symboler, hun sier hun vil gi opplevelser uten å være snever til enhver som vil se.