HILDE TØRNBY 29. MAI – 6. JUNI

«Everything you need to know»

Hilde Tørnby sine akrylmalerier er ofte tvetydige og henspiller på tanken om at det ligger noe bakenfor. I det tvetydige oppstår nye rom og muligheter for den som ser. Maleriene beveger seg mellom det abstrakte og figurative. Hus, båter og tråder er tilbakevendende motiv i arbeidene hennes. Fargenes intensitet og penselens bevegelse over lerretet henstiller til å bli med inn i bildets følelse og realitet.

 I utstillingen Everything you need to know viser hun et utvalg malerier som tematisk dreier seg om kunnskap og viten sammenstilt med tanker om erfaringsbaserte erkjennelsesformer. I bildene utforskes brytningspunktet med en kognitiv tilnærming og det sansbare – hvordan vet jeg det jeg vet? Hvilke erfaringsrom gir en dypere mening og forståelse? Maleriene er jobbet frem i perioden 2019 – 2021.

 Hilde Tørnby er utdannet fra Nydalen Kunstfagskole (2013-16). I tillegg til det kunstneriske arbeidet, er hun førstelektor ved lærerutdanningen ved OsloMet i engelsk. De siste årene har mye av hennes forskningsarbeid dreid seg om praktisk-estetiske arbeidsformer og visuell literacitet.

 Separatutstillinger

2016    New Beginnings,         Galleriet Kolbotn

2017    Streif av tid,                Galleri DC9, Oslo

2019    I made this for you      Albin Upp, Oslo

 Gjesteutstiller

2019    Reflections                     Gallerii_Tønsberg

 Fellesutstillinger

2017    Hydrogenfabrikken    

2018    Påskeutstillingen Stavern Kunst og Kultur

2018    Nordstrand Lions kunstutstilling

2019    Nordstrand Lions kunstutstilling

2020    Musa International Artspace, Roma

Les mer på:

https://hildetornby.wordpress.com

https://www.facebook.com/Tornby/

https://www.instagram.com/tornbyhilde/