FANNY HOMLUNG
22. SEPTEMBER – 4. OKTOBER

«Lag over lag med gjennomsiktighet av en blågrønn overflate. Vann skyller vekk grensene mellom lys og mørke. Naturens tydelighet møter sinnets topper og daler og drømmer om en fremtidsverden der forandringen ligger i oss».

Dette er kjernen i Homlungs utstilling OVERFLATE.
Hun maler abstrakte landskapsmalerier i valører av grønt, blått og oker med bruk av sand og jord.
Homlungs teknikker er intuitive.
Homlung maler