ÅSRUNN HAMMERØ 28/8-8/9

Åsrunn Hammerø er en autodidakt kunstner som maler med akryl og olje i ulike teknikker.

Samspillet med lys og farger er det essensielle og hvor gull har et fremtredende uttrykk for å poengtere lyset.

Hammerø har valg ikke å gi bildene en egen tittel.

Dette for at hun ikke vil begrense eller « gi» en føring hva det enkelte bildet kan illustrere…
vil det skal være opp til deg som
betrakter.

Hammerø stiller også ut hovedgalleriet i samme periode.