Historikk

Albin Upp (Det lille gule huset)

Det lille gule huset på hjørnet av Briskebyveien og Holtegaten har en historie som går tilbake til tidlig 1800-tall. Den gangen var stedet et småbruk under Lille Frogner Gård.

1824 ble huset løsrevet fra hovedbølet og fikk eget gårds- og bruksnummer, og opp gjennom årene har huset med sin bitte lille hage, vært bolig for håndverkere og arbeidsfolk. Boligflaten var liten, men rommet seks, syv mennesker.

Kvartalet med sine trehus ble revet på 1970-tallet, men Briskebyveien 42 ble liggende da det på den tid var mulig å takke nei til ekspropriering. Myndighetene ble etter hvert oppmerksomme på verdien av å beholde en del gammel bebyggelse, og huset kom på byantikvarens ”gule liste” som verneverdig, som en reminisens av det gamle arbeidermiljø på Briskeby.

Huset ble kjøpt av Kristin Bonnevie i 1980. Etter mye om og men fikk hun bruksendring for drift av noe som kunne være miljøskapende i strøket, og fra 1982 drev Kristin Bonnevie ”Albin Upp Galleri og Kunstkafe” i Briskebyveien 42. Fra høsten 2018 er driften av galleriet overtatt av Cecilie Ringnes, svigerdatter til Kristin Bonnevie.

Galleriets navn ”Albin Upp” stammer fra en person som lød samme navn. Han kom fra Sverige rundt forrige århundreskifte og drev sin kull- og vedhandel i huset ved siden av nummer 42. Albin Upp var en kjent personlighet i strøket, og leverte sine varer med hest og vogn til folk langt utover nabolaget. Strøkets barn syntes nok han var litt skummel, streng og sterk i blikket, med en krok til hånd.