Galleri Albin Upp

Galleri Albin Upp har vært i kontinuerlig drift i over 30 år. Det tyder faktisk på en viss soliditet og arbeidsinnsats fra galleristen, og en viss interesse og popularitet hos publikum.

Men tidene forandrer seg, kravene forandrer seg, ønskene forandrer seg og behovene forandrer seg. Skal vi holde på publikum må vi gi dem noe som stimulerer nysgjerrigheten. Skal vi holde på kunstnerne må vi ha et tilbud de trives med, og skal vi holde på galleristen må jobben ikke være så slitsom og krevende at morroa forsvinner. Får vi ikke dette til kan vi like godt stenge dørene.

Fra 2013 av drives galleriet som et utleiegalleri. Det gir nemlig en stor del av frihet til alle retninger.

Det vil ikke bli beregnet kommisjon. Kunstneren vil selv beholde sine salgsinntekter. Og må sørge for vakthold i galleriet. Galleriet vil om ønskelig kunne være behjelpelig med dette.

Vi har i årenes løp fått utallige henvendelser fra privatpersoner, kulturinstitusjoner, ambassader og utenbys gallerier om muligheten til å leie galleriet for en kortere eller lengre periode. Dette vil vi nå åpnee for. Fra to uker og oppover vil det være mulig å leie Galleri Albin Upp for utstillinger, events, presentasjoner o.l.

Grensen for hva vi vil presentere blir utvidet, men kravet til kvalitet vil ikke minske.

Bildende kunst, Kunsthåndverk, Foto, Installasjoner, Video og Grafisk design vil fortsatt bære hovedtyngden, men andre kunstrelaterte uttrykksformer kan også komme i betraktning.

Søkere kan være : Enkeltpersoner, grupper, gallerier, ambassader, kulturinstitusjoner og private samlere. Fra inn og utland.

Mangfold er nødvendig for at Galleri Albin Upp fortsatt skal være et levende møtested, dit folk gjerne legger veien for å se hva vi har å tilby.

Med vennlig hilsen Kristin Bonnevie
Kontakt: Mob. 99358020


I kjellergalleriet finner du Albins Affër (Kunsthåndtverk og bilder)

Åpningstider: tirsdag-fredag 1200-1700
lørdag-søndag 1200-1600
mandag stengt

Det tas forbehold om forandringer

2017 PLAKATER og FOTO - klikk her

Utstillingsprogram for høsten 2017

28/8-10/9
ALBINS UTVALGTE
Lul Krag, Ole Halvorsen, Jørgen Holen m.fl.

11/9-24/9
INGEBORG HELGELAND - Maleri
ELISABETH ARNESEN - Maleri
Vernissage 13/9 kl. 18-20

25/9-8/10
ROBERT LISTWAN
Maleri/foto/mixed media
Vernissage onsdag 27/9 kl. 18-20

9/10-22/10
TORBJØRN MORVIK - Mixed media
Vernissage onsdag 11/10 kl. 18-20

23/10-5/11
CECILIE GJERSØE - Maleri
TILLA DALSTRØM - Maleri
ANITA SÆVIK - Maleri
KATHE FRANCKE - Maleri
Vernissage onsdag 25/10 kl. 18-20

6/11-19/11
SOLVOR FRAFJORD - Maleri
HANNE WHIST JOHANSEN - Skulptur
STEINAR ENERLY - Skulptur
ALEXSANDRA PACCIELLA - Maleri
Vernissage onsdag 8/11 kl. 18-20

20/11-3/12
ANITA HENRIKSEN - Maleri
GRO ØIEN - Maleri
Vernissage onsdag 22/11 kl. 18-20

4/12-17/12
TRINE SKULSTAD - Maleri
Vernissage onsdag 6/12 kl. 18-20


Utstillingsprogram for våren 2017

4/1 - 22/1
JØRGEN HOLEN - maleri og akvarell

23/1 - 12/2
BORGHILD THYRI – maleri

14/2 - 19/2
JANNE M. CLAASSEN – maleri

21/2 - 26/2 WENCHE ØYEN – lito
TOM SIMONSEN – foto
JANNICKE EBBING – skulptur
PAOLO STACCIOLI – keramikk
BIRGER KULLMANN – skulptur
BRITT FUGLEVAAG – tekstil
JØRGEN HOLEN - maleri

27/2 - 12/3
Hovedgalleriet: RANDI LØKKE –maleri
og ELSE BERIT RENNESUND –maleri
Atriet: KRISTIN LUNDGAARD– croquie

13/3 - 26/3
Hovedgalleriet: TURID WAGNER – maleri
Atriet: INGER LISE JACOBSEN – maleri

27/3 – 9/4 HEIDI GLATTRE – maleri
BEATE KONGSGÅRD FLATEN – maleri

24/4 – 21/5
THOR ANDREASSEN – maleri og giclèe

22/5 – 4/6
ÅSRUNN HAMMERØ – maleri
ANNE LISE AAHJEM – maleri

5-18/6
RAGNHILD GULLBERG – maleri
ANNE SAGEN – maleri


Det tas forbehold om forandringer.


2016 PLAKATER og FOTO - klikk her

foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

Lul Krag (1878-1956)

Lul Krag info: www.lulkrag.no
Kjetil Røed, Aftenposten: Blaafarveverket 2017
Magne Malmanger: En kunstens prestinne
Lul Krag: Bilder i utdrag
Boken "En kunstens prestinne"og utvalgte arbeider
selges i galleriet og "Albins Affär"